\\ Home \ Reglement


Reglement

1. Gedragsregels

Apparatuur:
Iedereen speelt op zijn eigen apparaat. Vanuit de organisatie zijn geen computers beschikbaar! Zijn je zaken niet in orde: we proberen je zoveel mogelijk te helpen. Lukt dat niet: jammer voor je!

Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar mag je gebruik maken van de computer van iemand anders. Het is absoluut verboden om aan andermans spullen te zitten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Dat geldt (dus) ook voor de servers, en de rest van de schoolspullen. Ook de spullen in de klaslokalen vallen hier onder.

Tijd:
Het evenement duurt van vrijdagavond 18:00 uur t/m zondagmiddag 14:00 uur.

Opruimen:
Zondag wordt er tijdig opgeruimd. Iedereen helpt mee opruimen. De poort gaat pas voor ouders open als alles in orde is! Daarbuiten is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen werk- en slaapplek, zorg dat alles een beetje netjes blijft. Slaapplekken worden per clan toegewezen en zijn strikt persoonlijk. Het opruimen wordt gecontroleerd door de organisatie en die geven het sein: alles ok en veilig.

Roken:
Binnen het gebouw mag NIET gerookt worden.

Alcoholgebruik:
Alcoholgebruik is NIET toegestaan ongeacht leeftijd.

Vandalisme:
Vandalisme is ten strengste verboden, mocht de organisatie je betrappen wordt je per direct de poort uitgezet, en maatregelen getroffen.

Aanstootgevend materiaal:
Al het materiaal wat enigszins aanstootgevend is/kan zijn is ten strengste verboden. Hieronder valt alles wat geshared staat, wallpapers, beeld- en geluidsmateriaal, enz.

Cheats/Trainers/Bots:
Voor het spelen worden geen tools, patches, bots of andere prestatieverhogende software geinstalleerd. Cheatcodes zijn niet toegestaan. Bij gebruik ervan wordt je per direct gediskwalificeerd .

In en uitloop:
Gedurende StelLan is de poort dicht en gaat niet open.

Moet je toch tijdens StelLAN weg willen en heb je hier een goede reden voor dit vooraf melden en doorspreken met de organisatie. Poort gaat alleen open voor mensen die dat gemeld hebben of bij hoge uitzondering.

Overdag:
Je bent te gast op StelLAN dus er wordt van je verwacht dat je de normale fatsoen regels hanteert en respect voor anderen toont.

In de nacht:
Iedereen heeft recht op nachtrust. Daarom geld dat buiten de aula zo min mogelijk kabaal gemaakt wordt. Zorg ook dat je op tijd je slaapplek in orde hebt, zodat dat je niet midden in de nacht nog met een elektrische pomp iedereen wakker moet maken. Verder zijn de slaapplekken van andere clans een no-go-zone. Verder wordt er niet rondgedwaald door de gangen.

Maatregelen:
Mochten iemand zich niet kunnen houden aan de Gedragsregels, mag hij/zij zich verantwoorden bij de organisatie, de organisatie zal bepalen welke maatregelen er worden getroffen. In extreme gevallen is verwijdering van StelLAN niet uitgesloten.


1.1 Onduidelijkheden:

Bij onduidelijkheden vraag je even aan de organisatie. De organisatie beslist in onvoorziene omstandigheden.


Mocht je getuigen zijn van een overtreding, meld het dan aan de organisatie.2. De compos (competities)

2.1 Deelname:
Je mag aan alle compos meedoen zolang je voldoende man hebt om deel te nemen.

Wij vragen aan elke clan om zelf zorg te dragen dat alles zo snel mogelijk up-and-running is. Stel eventueel een clanleader aan. Dit bevorderd de speeltijd enorm tijdens het weekend want vaak zitten we andere spelletjes te doen of maar wat te wachten terwijl je op het strijd toneel verwacht wordt! Neem eigen initiatief bij vragen!

Heb je maar 4 man (of minder) dan kun je nog deelnemen. Maar de tegenpartij mag met 5 man spelen. Dat is een keuze van de tegenstander. Er wordt om sportief gedrag gevraagd door de crew. Maar als het om een finale gaat is het begrijpelijk dat je wil winnen.

Let op! Spelen met meer dan 5 man is niet toegestaan tenzij een member van de crew dit goedkeurt. (dit wordt dan genoteerd door de crewmember) Tijdens de goedkeuring moet van beide clans een persoon aanwezig te zijn (goedkeuring is maar 1 ronde geldig. Als je de ronde erna dit ook wil wordt dit opnieuw bekeken).

Mocht er nu in een later stadium ruzie hierover ontstaan,wordt dit door beide clans zelf opgelost. Tot die tijd komt er een 0-0 score (de wedstrijd wordt ongeldig verklaard)


2.2 Tijdens de compos:
Voor de compos beginnen heb je tijd om te testen of je op de servers (die zijn aangewezen voor de compo) kan komen. Als dit niet lukt laat dit dan even weten aan de crew.

Als de testtijd voorbij is, meldt de crew de eerste ronde. Er wordt dan verwacht dat je zo snel mogelijk naar de juiste server gaat en je aangewezen team/kleur kiest.

HEEL BELANGRIJK!!! Als iemand de compo regels (verschillen per game) overtreedt verwachten wij dat je een screenshot maakt. Als er zonder bewijs een conflict ontstaat komt er een 0-0 score (de wedstrijd wordt ongeldig verklaart)

Maak ook een screenshot van de eindscore. Als hierover een conflict zonder bewijs ontstaat,komt er ook een 0-0 score (de wedstrijd wordt ongeldig verklaard)

Na de ronde worden de scores ingeleverd en verlaat je de server meteen (vergeet geen screenshot te maken). Zo kunnen we zo snel mogelijk naar de volgende ronde.

Zonder screenshot of ander deugdelijk bewijs, beslist de crew!!!
© 2010 StelLAN - made by: archetta - Domanoc - emveedee - Maltar